ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

WCI (Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Internet)
Νίκος Πατεργιαννάκης - Πρόεδρος 
Χρυσούλα Κεφαλά - Αντιπρόεδρος

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Πληροφορικής
Γιαννακουδάκης Εμμανουήλ -Καθηγητής

Το Πρόγραμμα είναι 
βασισμένο σε Τεχνολογίες της MICROSOFT

Τεχνική Υποστήριξη
CONTACT Supporting

Internet Supporting
GLOBAL ONE


ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Υπεύθυνος Πολιτιστικού -Συντονιστής e-debate
Γιώργος Παπαϊωσήφ

Υπεύθυνη Πωλήσεων:
Εβίτα Ελευθερουδάκη

Γραφείο Τύπου:
Μάνια Ζούση